Bevolking-leeftijd per 1 januari

2014

2015

2016

0-19 jaar

6.964

6.904

6.891

20-64 jaar

18.622

18.508

18.349

65 jaar en ouder

6.494

6.789

7.052

Totaal

32.080

32.201

32.292

Bevolking-geslacht

2014

2015

2016

Vrouwen

16.361

16.455

16.463

Mannen

15.719

15.746

15.829

Totaal

32.080

32.201

32.292

Bevolking-etniciteit

2014

2015

2016

Zonder een migratie-achtergrond

23.856

23.811

23.829

Met een migratie-achtergrond

8.224

8.390

8.463

Totaal

32.080

32.201

32.292

Huishoudens naar soort per 1 januari

2014

2015

2016

Alleenwonend

4.754

4.861

4.972

Echtpaar/samenwonend

4.569

4.635

4.661

1-oudergezin (CBS)

1.077

1.056

1.105

2-oudergezin (CBS)

3.845

3.831

3.781

Anders

87

87

78

Totaal

14.332

14.470

14.597

Huishoudens met een laag inkomen

4.310

4.400

4.500

< 110% minimum

1.550

nnb

nnb

Totaal

5.860

4.400

4.500

Uitkeringsgerechtigden per 1 januari

2014

2015

2016

Bijstandsgerechtigden

694

736

836

waarvan IOAW/IOAZ

27

32

36

Uitkeringsgerechtigden ingevolge de:

WIA/WAO

970

936

930

WAZ

20

14

12

Wajong

390

395

403

Scholing en vorming-leerlingen

2014

2015

2016

Leerlingen bijzonder basisonderwijs

1.919

1.846

1.812

Leerlingen openbaar basisonderwijs

714

694

728

Leerlingen SO/VSO (speciaal onderwijs)

58

64

66

Leerlingen VO (voorgezet onderwijs)

1.176

1.156

1.047

Jeugdhulp

2014

2015

2016

Jongeren met jeugdhulp < 18 jaar

-

9,20%

8,70%

Woningvoorraad

2014

2015

2016

Woningen per 1 januari (CBS)

14.805

14.846

14.938

Nieuwbouw koop/huur

41

82

81

Overig (CBS)

2

11

9

Sloop (CBS)

-2

-1

-85

Totaal

14.846

14.938

14.943

Bedrijfsvestigingen/Klantenpotentieel

2014

2015

2016

Bedrijfsvestigingen (CBS)

1.815

1.915

1.945

Klantenpotentieel lokaal

31.110

30.700

30.760

Klantenpotentieel regionaal

13.560

12.590

12.520

Fysieke structuur

2014

2015

2016

Oppervlakte gemeente in hectare

1.012

1.012

1.012

waarvan:

Oppervlakte binnenwater in ha

163

163

163

Oppervlakte historische stadskern in ha

14

14

14

Aantal rioolaansluitingen

15.390

Oppervlakte wegen in m2

1.343.000

1.343.000

Oppervlakte fietspaden in m2

112.983

112.983

Lengte waterwegen in onderhoud in km

35

35,2

35

Oeverlengte (in km)

47

47,3

47

Aantal duikers

67

Aantal trottoir- en straatkolken

8.500

Oppervlakte groen in onderhoud in ha

162

171

170

Aantal bomen

10.900

Financiële structuur

2014

2015

2016

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Totaal

per inw.

Gewone uitgaven

83.297.543

2.597

106.107.241

3.295

94.651.347

2.931

Investeringsvolume

7.865.819

245

10.954.993

340

7.657.287

237

Opbrengst belastingen

8.009.217

250

9.036.947

281

8.499.870

263

Algemene uitkering GF

33.212.128

1.035

30.156.047

938

32.374.983

1.003

Boekwaarde activa

105.274.076

3.282

99.909.509

3.103

101.114.112

3.131

Eigen financiële middelen

43.299.994

1.350

40.827.665

1.268

40.470.425

1.253

Vaste schuld

53.749.965

1.675

53.612.197

1.665

59.273.114

1.836