Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen van de gemeente Maassluis te realiseren en ondersteunt daarmee alle programma’s.
De afgelopen jaren werden andere eisen aan gemeenten gesteld waardoor de bedrijfsvoering steeds meer extern gericht moet zijn. De burger mag hierbij verwachten dat de gemeente responsief, betrouwbaar en transparant is. Zo zijn er servicenormen waaraan de gemeente Maassluis bij haar dienstverlening aan de burgers moet voldoen. De normen gaan bijvoorbeeld over afhandelingstermijnen van vergunningaanvragen, wachttijden bij de balies en meldingen over de openbare ruimte. In deze paragraaf komen naast de reguliere activiteiten in het kader van de doorlopende processen, de speerpunten aan de orde waarmee vanuit de bedrijfsvoering de beleids- en uitvoeringseenheden van de organisatie zo goed als mogelijk worden gefaciliteerd. Er wordt ingegaan op specifieke thema's onder andere op het gebied van personeel, ICT, communicatie, juridische zaken en huisvesting.