uitgaven € 94.651
inkomsten € 94.558
bedragen x € 1.000

€ 7.331

Ontwikkeling en economie

€ 6.576

€ 17.378

Beheer en duurzaamheid

€ 10.037

€ 24.673

Zorg, jeugd en onderwijs

€ 2.767

€ 24.562

Werk en inkomen

€ 12.880

€ 4.996

Sport en cultuur

€ 1.036

€ 5.652

Middelen

€ 58.968

Hieronder wordt in Vogelvlucht  aangegeven in hoeverre de prestatie-indicatoren per programma over 2016 gerealiseerd zijn. Voor de specificatie per speerpunt en toelichting wordt verwezen naar de programma's.

Bestuur, burger en veiligheid
statusaantal
Behaald15
Op koers4
Onzeker1
Niet behaald4
Ontwikkeling en economie
statusaantal
Behaald7
Op koers2
Onzeker1
Niet behaald1
Beheer en duurzaamheid
statusaantal
Behaald2
Onzeker3
Niet behaald3
Zorg, jeugd en onderwijs
statusaantal
Niet bekend / geen gegeven1
Behaald2
Op koers3
Werk en inkomen
statusaantal
Behaald2
Niet behaald2
Sport en cultuur
statusaantal
Behaald4
Op koers1
Onzeker3
Niet behaald1
Middelen
statusaantal
Behaald6
Op koers1
Onzeker1