Sport en cultuur

De gemeente stimuleert het culturele en sportieve klimaat en vergroot de participatie van Maassluizers op deze terreinen. Bewegen en beleven staan centraal. Met een uitgebreid aanbod aan voorzieningen en activiteiten draagt de sport- en cultuursector bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook leveren sport en cultuur een bijdrage aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad.