De tabel geeft aan welke moties er in 2016 zijn afgedaan. Naar aanleiding van een onderzoek van de rekenkamercommissie (RKC) heeft de gemeenteraad uitgesproken dat er expliciet een besluit genomen dient te worden als moties als afgedaan worden beschouwd. Dit is gebeurd in de eerste en tweede bestuursrapportage en het eindejaarsbericht. In de periode na het eindejaarsbericht zijn geen moties afgedaan.

Niet opgenomen moties zijn (nog) in uitvoering.

Onderwerp

Datum

Wijze van afhandeling

Afdoeningstermijn in motie

(Gewijzigde)
planning

Motie vergroenen Kapelpolder
(Afd. 1500, Z-11-02595

15-10-13

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-02-14

01-04-16

Motie 2 Impuls kwaliteit binnenstad
(Afd. 1400 Z-12-02639)

08-07-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-01-15

01-07-16

Motie 5 Overlast hondenpoep
(Afd. 1500 Z-13-07821)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-02-16

Motie 11 Afval buitenruimten
(Afd. 2600 Z-14-12705)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

31-03-15

01-04-16

Motie 8 Samenwerking Wabo MVS
(Afd. 1500 Z-13-08640)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

Motie 11 Afval buitenruimten
(Afd. 2600 Z-14-12705)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

31-03-15

01-04-16

Motie 17 Muziek-onderwijs
(Afd. 1900 Z-14-12711)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-07-15

01-06-16

Motie 15 Toegankelijk-heid mindervaliden en slechtzienden
(Afd. 2600 Z-14-12709)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-03-16

01-12-16

Motie 14 Inrichtingskosten woning en begeleiding vluchtelingen
(Afd. 2000 Z-14-12708)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2016.

01-05-16

Motie 16 Investeren geestelijke gezondheid jongeren
(Afd. 1900 Z-14 12710)

05-11-14

Motie is afgedaan. Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2016.

01-07-15

01-07-17

Motie Integriteit

21-04-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2016.

01-01-16

01-06-16

Motie Duurzaamheidsambitie Koningshoek

29-09-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-03-16

Motie 4 Benutten en uitbreiden sportvoorzieningen
Afd. 2600 Z-14-12702)

05-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-05-15

01-07-16

Motie 17 Monitor sociale huurvoorraad

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-03-16

Motie 13 Wijkteams

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-03-16

Motie 3 Groene schoolpleinen

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-04-16

Motie 4 Initiatieven nieuwe evenementen

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-03-16

Motie 6 Vluchtelingen
beleid

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-01-16

01-07-16

Motie 9 Furie 100 jaar

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-05-16

Motie 11 Buurtpreventie

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-04-16

Motie 24 Omringend groen

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-04-16

Motie 18 Besteding armoedebudget

11-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

30-04-16

01-11-16

Motie Mobiel (cultuur)
podium

17-11-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-03-16

01-11-16

Motie Subsidievoorwaarden Koningshof 2015

17-12-15

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

Motie Behoud Kraamafdeling Vlietlandziekenhuis

16-02-16

Motie is afgedaan. Opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2016.

01-03-16

Motie Toekomst Koningshof

01-03-16

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-06-16

13-09-16

Motie reistijden na ombouw Hoekse Lijn

22-03-16

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

01-07-16

01-11-16

Motie Regenboogzebrapad Maassluis

28-06-16

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.

Motie spoedeisende hulp locatie Vlietlandziekenhuis

01-11-16

Motie is afgedaan. Opgenomen in het eindejaarsbericht 2016.