Voorziening pensioenen wethouders

A.90100

Voorziening pensioenen wethouders

Naam

Voorziening pensioenen wethouders

Soort voorziening

Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's

Nummer

90100

Doel

Het beschikken over voldoende vermogen ter financiering van de pensioenverplichtingen van wethouders

Startdatum

2002

Einddatum

Niet bepaald

Bestedingsplan

Pensioenuitkering

Voeding van de voorziening

Storting vanuit de exploitatie op basis van actuariële berekeningen

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Verloop van de voorziening

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.385

Storting:

Jaarlijkse storting

150

Extra storting pensioen wethouders naar aanleiding van actuariële berekeningen

160

Onttrekking:

Pensioenuitkering voormalig wethouders (RAET)

-53

Boekwaarde eind van het jaar

2.642