A. Immateriële en Financiële vaste activa

Onderzoek- en ontwikkelingskosten

5

Saldo van agio en disagio

5

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

5

B. Materiële vaste activa

Grond

0

Terreinen; aanleg en inrichting

25

Sportterreinen; aanleg/inrichting

12

Gebouwen

Componenten

Permanent gebouw

40

Semi-permanent gebouw

20

Noodgebouw

10

Scholen gesticht voor 1996

60

Levensduur verlengende renovaties/aanpassingen

25

Liftinstallaties

30

Verwarmingsinstallaties

25

Sanitair

20

Mechanische/elektrische installaties gebouwen

15

Telefooninstallaties

10

Cateringvoorzieningen

10

Meubilair

Kasten/bureaus

20

Stoelen werkplekken

10

Overige

20

ICT

Hardware

4

Software kantoorautomatisering

4

Software gemeentelijke applicaties

7

Bekabeling

10

Bekabeling actieve componenten

5

Onderwijs

Onderwijs leermiddelen

10

Wagen- en machinepark

Mechanische installaties en machines

10

Schuilwagens

15

Vervoermiddelen:

- Vrachtauto’s, reinigingsauto’s, tractoren

8

- Transportauto’s

6

- Maaimachines, veegmachines

5

- Overige vervoermiddelen

5

Gereedschappen e.d.

5

Infrastructurele werken

Bruggen

40

Levensduur verlengende renovatie bruggen

25

Oeververdediging

15

Kademuren

50

Verkeersregelingsinstallaties

15

Rioleringstelsel (leidingen c.a.)

50

Bergbezinkbassin

40

(Ondergrondse) containers

10