Overzicht van baten en lasten in de rekening

Bedragen x € 1.000

Rekening 2015

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Burger, bestuur en veiligheid

10.642

-3.171

7.471

9.663

-2.225

7.438

9.575

-2.244

7.331

Ontwikkeling en economie

7.657

-5.039

2.617

9.490

-6.790

2.700

7.238

-4.949

2.289

Beheer en duurzaamheid

21.445

-8.560

12.885

17.610

-9.019

8.591

15.995

-8.718

7.276

Zorg, jeugd en onderwijs

23.531

-2.238

21.293

23.829

-2.225

21.604

23.532

-2.488

21.044

Werk en inkomen

23.536

-13.286

10.250

23.147

-11.945

11.203

23.705

-12.768

10.937

Sport en cultuur

4.669

-800

3.869

4.974

-794

4.180

4.798

-838

3.960

Middelen

3.761

-59.233

-55.472

4.147

-59.229

-55.083

4.750

-58.968

-54.219

Gereal. saldo baten en lasten

95.240

-92.328

2.912

92.859

-92.227

632

89.592

-90.973

-1.381

Burger, bestuur en veiligheid

62

-167

-105

485

-61

424

485

-50

435

Ontwikkeling en economie

-3.197

-3.197

-1.623

-1.623

93

-1.627

-1.533

Beheer en duurzaamheid

2.888

-1.993

895

19

-794

-775

1.384

-1.318

65

Zorg, jeugd en onderwijs

869

-1.201

-332

1.006

-279

727

1.141

-279

862

Werk en inkomen

-21

-21

812

-112

700

857

-112

745

Sport en cultuur

338

-6.244

-5.906

53

-160

-108

198

-198

-1

Middelen

6.711

-480

6.231

409

409

902

902

Totaal mutaties reserves

10.867

-13.302

-2.435

2.785

-3.030

-245

5.059

-3.585

1.475

Burger, bestuur en veiligheid

10.704

-3.338

7.366

10.148

-2.286

7.862

10.060

-2.294

7.766

Ontwikkeling en economie

7.657

-8.236

-579

9.490

-8.413

1.077

7.331

-6.576

755

Beheer en duurzaamheid

24.333

-10.553

13.780

17.629

-9.814

7.816

17.378

-10.037

7.341

Zorg, jeugd en onderwijs

24.400

-3.439

20.961

24.836

-2.504

22.331

24.673

-2.767

21.906

Werk en inkomen

23.536

-13.308

10.228

23.959

-12.057

11.903

24.562

-12.880

11.682

Sport en cultuur

5.007

-7.044

-2.037

5.026

-955

4.072

4.996

-1.036

3.960

Middelen

10.472

-59.713

-49.242

4.556

-59.229

-54.673

5.652

-58.968

-53.317

Totaal gerealiseerde resultaat

106.107

-105.630

477

95.644

-95.257

387

94.651

-94.558

94