Maatstafnr

Omschrijving

Aantallen

Gewicht

Uitkering

 1a

Waarde woningen eigenaren

2.894.500,00

-0,1546

-447.490

 1b

Waarde niet-woningen gebruikers

2.873.500

-12,46%

-358.038

 1c

Waarde niet-woningen eigenaren

21.812.000

-11,39%

-2.484.387

Subtotaal

-3.289.915

1e

OZB waarde niet-woningen

289,45

380,60000

110.165

8a

Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

775,00

2.085,74

1.616.449

3a

Eén-ouder-huishoudens

1.105,00

208,30

230.172

2

Inwoners

32.292,00

154,58

4.991.697

4

Inwoners: jongeren < 20 jaar

6.891,00

242,58

1.671.619

5

Inwoners: ouderen > 64 jaar

7.052,00

81,12

572.058

5a

Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

2.028,00

26,78

54.310

7

Lage inkomens

4.500,00

44,08

198.360

7c

Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

3.006,10

456,11

1.371.112

12

Minderheden

4.730,00

320,53

1.516.107

11a

Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

2.317,00

85,69

198.544

3b

Huishoudens

14.925,00

90,74

1.354.295

3c

Eenpersoonshuishoudens

4.972,00

21,05

104.661

13

Klantenpotentieel lokaal

30.760,00

39,19

1.205.484

14

Klantenpotentieel regionaal

12.520,00

22,13

277.068

15e

Leerlingen VO

880,80

370,50

326.336

15d

Leerlingen (V)SO

122,76

230,78

28.331

38

Bedrijfsvestigingen

2.285,00

77,46

176.996

30

Historische woningen in bewoonde kernen

2.422,00

85,74

207.662

29

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

2.422,00

31,31

75.833

27a

Oppervlak historische kernen basisbedrag

14,00

3.183,92

44.575

28

Historische waterweg

3.750,00

15,54

58.275

31a

ISV (a) stadsvernieuwing

0,00

12.328.880,91

6.126

31b

ISV (b) herstructurering

0,00

7.566.718,34

17.029

36

Meerkernigheid

1,00

9.063,77

9.064

37

Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

1,23

14.833,11

18.245

36a

Kernen met 500 of meer adressen

1,00

55.518,40

55.518

34

Oeverlengte * bodemfactor gemeente

621,24

11,70

7.269

35a

Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

37.628,48

5,81

218.621

32b

Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

29.474,65

74,24

2.188.198

23

Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

2,46

1.520,38

3.740

22

Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

132,68

3.080,12

408.670

21

Oppervlakte bebouwing

109,00

594,34

64.783

23a

Oppervlakte bebouwing buitengebied

2,00

958,59

1.917

22a

Oppervlakte bebouwing woonkern

107,00

1.139,69

121.947

19

Oppervlakte binnenwater

165,00

37,19

6.136

16

Oppervlakte land

847,00

41,01

34.735

18

Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

1.050,28

26,19

27.507

24b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

14.939,00

59,68

891.560

25b

Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

18.524,36

50,70

939.185

39

Vast bedrag

1,00

236.418,34

236.418

Uitkeringsfactor

1,449

Subtotaal 

31.366.178

61

Suppletieregeling OZB

3.700

65a

Suppletie-regeling groot onderhoud verdeelstelsel 2e fase

176.440

71

Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

70.080

113

Peuterspeelzaalwerk (DU)

50.443,54

170

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

19.953

62

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

2.474.631

103

Gezond in de stad (DU)

59.000

185

Huishoudelijke hulp toelage (DU)

751.400

205

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

16.738

221

Verhoogde asielinstroom – partieel effect (DU)

339.012

222

Verhoogde asielinstroom – participatie en integratie (DU)

188.186

Subtotaal

4.149.584

Totaal Algemene uitkering 2016 (functie 921)

Totaal

32.225.847

172

decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

4.195.004

173

decentralisatie jeugdzorg (IU)

6.581.184

174

decentralisatie Participatiewet (IU)

5.886.193

Integratie-uitkering Sociaal domein (functie 923)

Subtotaal

16.662.381

Totaal Gemeentefonds 2016

Totaal

48.888.228