Middelen

Het programma Middelen geeft inzicht in de algemene middelen en de wijze waarop wordt gewerkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent: een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief, goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen, een goede financieringsfunctie; voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken, voldoende waarborgen tegen calamiteiten (verzekeringen) en een aanvaardbare lastendruk voor Maassluise inwoners en ondernemers. Een nadere uitwerking komt terug in de paragrafen Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiering en Verbonden partijen.