Weerstandsvermogen versus risico's

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Onderstaand diagram geeft de opbouw van de weerstandscapaciteit weer.
Ook wordt visueel weergegeven hoe de verhouding ligt ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit € 7,5 miljoen. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 23,2 miljoen.