Prestatie-indicatoren

2.1 Een evenwichtige groei van de stad
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Projecten binnen financiële kaders-44%-90%MPG; jaarlijks
2.2 Uitvoeren Woonvisie
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Sociale huurvoorraad (totaal)5.5315.5315.5315.578Corporaties/ Woonvisie 2020
Bereikbare sociale huurvoorraad (totaal)4.8734.8734.8734.851Corporaties/ Woonvisie 2020
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Sociale huurvoorraad Maasdelta5.3775.3775.3775.424Corporaties/ Woonvisie 2020
Sociale huurvoorraad Vestia154154154154Corporaties/ Woonvisie 2020
Bereikbare sociale huurvoorraad Maasdelta4.7454.7454.7454.723Corporaties/ Woonvisie 2020
Bereikbare sociale huurvoorraad Vestia128128128128Corporaties/ Woonvisie 2020
2.4 Versterken van de lokale economie
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
aantal banen6.8007.6306.9007.830bedrijvenregister LISA; jaarlijks
aantal bedrijfsvestigingen1.0901.7001.1001.840bedrijvenregister LISA; jaarlijks
aantal verkochte kavels De Dijk1321grondexploitatie, jaarlijks
2.5 Maassluis vermarkten in de regio
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
(nulmeting) imago-onderzoek----vervolgonderzoek 2018