Prestatie-indicatoren

6.1 In Maassluis is het goed wonen
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Oordeel burger voorzieningen (% (zeer) tevreden)73%66%66%7,1waarstaatjegemeente (burgerpeiling) / K-MVS, eens in 2 jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Tevredenheid burger sportvoorzieningen (% (zeer) tevreden)71%71%71%71%waarstaatjegemeente (burgerpeiling), eens in 2 jaar
6.2 Gezondheid als basis voor meedoen
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
percentage inwoners boven de 18 jaar dat voldoet aan de Combinorm bewegen61%61%60%Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl; sportservice Zuid-Holland, 1x per vier jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Percentage inwoners dat lid is van een NOC*NSF sportvereniging23%20%20%KISS rapportage NOC*NSF, 1 x per twee jaar
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken scholen8131213eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken sportverenigingen3454eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken culturele instellingen3333eigen statistiek, doorlopend
Combinatiefunctionarissen, aantal betrokken welzijnsorganisaties-111eigen statistiek, doorlopend
Het aantal vrijwilligersorganisaties dat een MVV traject volgt of heeft gevolgd100121513eigen statistiek, doorlopend