Prestatie-indicatoren

7.1 Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam te voeren gemeentelijk beleid
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Dekkingspercentage risicoprofiel> 90%> 95%> 70%>95%Naris, doorlopend
Toezichtsregime provincierepressiefrepressiefrepressiefrepressiefProvincie / eens per jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Weerstandsratio2,8> 1>12,9Naris, doorlopend
Percentage gerealiseerde inkomsten-104%100%99,3%Eigen statistiek / doorlopend
Duurzaam sluitend meerjarenperspectiefneeNeeNeeJaEigen statistiek / doorlopend
Realisatie bezuinigingennb100%100%100%Eigen statistiek / doorlopend
7.2 Aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Relatieve positie woonlastendruk52%44%< 50%39%Coelo-atlas / eens per jaar
Oordeel burger verhouding gemeentelijke belastingen en voorzieningenniveau6,520%6,520%Kenniscentrum MVS / eens per jaar