Prestatie-indicatoren

3.1 Verhogen belevings- en gebruikswaarde van de openbare ruimte
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
gemiddelde waardering bewoners voor buurt als leef- en woonomgeving7,57,57,37,3Kenniscentrum MVS, eens per jaar
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
straten, paden en trottoirs in de buurt zijn goed begaanbaar (% bewoners (helemaal) eens)67%67%63%67%waarstaatjegemeente.nl, eens in de 2 jaar
in de buurt zijn weinig tot geen dingen kapot (% bewoners (helemaal) eens)75%75%75%75%waarstaatjegemeente.nl, eens in de 2 jaar
de buurt is schoon (% bewoners (helemaal) eens)59%59%61%59%waarstaatjegemeente.nl, eens in de 2 jaar
Perken, plantsoenen en parken in de buurt zijn goed onderhouden61%61%59%54%Kenniscentrum MVS, eens per jaar
3.2 Maassluis maakt als stad een substantiële duurzaamheidswinst
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal)46%45%52%45%eigen statistiek, doorlopend
3.3 Verbeteren verkeersveiligheid, in het bijzonder voor het langzaam verkeer en optimaliseren OV-bereikbaarheid voor kwetsbare groepen
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
aantal meters fietspad omgezet naar asfalt0%1.0001.0000eigen statistiek, doorlopend
Aantal haltes dat voldoet aan de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid2024 + 4 aanleg laan 40-45 = 282628eigen statistiek, doorlopend