Prestatie-indicatoren

4.1 Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
% inwoners van Maassluis dat vrijwilliger is43%40,59%43%43%Tympaan, eens in de 5 jaar
Aantal voor- en vroegtijdige schoolverlaters63636345ministerie OCW, jaarlijks
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
% van de doelgroepkinderen dat deelneemt aan een VVE traject87%81%90%0CJG, jaarlijks
Bereik jeugdgezondheidszorg is minimaal 95% van de doelgroep98%98%>95%98,7%CJG, jaarlijks
Aantal kinderen in trajecten jeugdzorg650401500600Vraagraak/ROGplus/Rondom
4.2 Maatwerk: zelfstandig zijn, worden en blijven met ondersteuning
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Aantal inwoners dat een maatwerkvoorziening in het kader van de Wmo ontvangt afgezet tegen het totaal aantal inwoners.12,7%7,37%14,8%7,82ROGplus, jaarlijks