Prestatie-indicatoren

5.1 Mensen aan de slag
Topindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Percentage van uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar (regulier) werk29%33%30%28,5%Stroomopwaarts, jaarlijks
Subindicator
IndicatorNulmetingR2015B2016R2016StatusBron/Frequentie
Aantal uitkeringsgerechtigden--767884Stroomopwaarts, jaarlijks
In 2016 worden minimaal 25 garantiebanen gerealiseerd--2541Stroomopwaarts, jaarlijks
Percentage afvang aan de Poort62%56%65%68%Stroomopwaarts, jaarlijks