Reguliere taken

  • Verstrekking uitkeringen en bijzondere bijstand
  • Schuldhulpverlening
  • Uitvoeren Participatiewet