Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Werk en inkomen
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten23.53622.55323.14723.705
Baten-13.286-12.271-11.945-12.768
Saldo baten en lasten10.25010.28311.20310.937
Mutaties reserves
Toevoegingen062812857
Onttrekkingen-210-112-112
Saldo reservemutaties-2162700745
Gerealiseerd resultaat10.22810.34511.90311.682