Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Hosting facilitair/Div Sow

8

8

0

0

0

0

Werk en inkomen

8

8

0

0

0

0

Toelichting

Geen bijzonderheden.