Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Stroomopwaarts

De GR Stroomopwaarts is per 1 juli 2015 opgericht door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam voor de uitvoering van de Participatiewet.