Inwoners van Maassluis nemen (naar vermogen) deel aan de samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Stroomopwaarts heeft de uitvoering van dit programma verzorgd en zal in haar jaarstukken 2016 aangeven wat zij heeft gedaan op het terrein van 're-integratie naar werk' en 'participatieactiviteiten en zorg'.