Lokale heffingen

Bedrijven Investeringszone (BIZ) heffing

De Bedrijven Investeringszone (kortweg BI-zone) maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone is een door de gemeente aangewezen gebied waarbinnen een bestemmingsheffing wordt geheven ter financiering van door de ondernemers in dat gebied gewenste voorzieningen. Gemeenten kunnen op initiatief van ondernemers overgaan tot het instellen van een BI-zone.

Het tarief wordt bepaald door de Vereniging BIZ Stadshart Maassluis (en niet door de gemeente). Het tarief in 2016 is ongewijzigd gebleven ten opzichte van het tarief van 2015 (0,0975% van de WOZ-waarde).

De BIZ-heffing mag plaatsvinden over een periode van maximaal vijf jaar. Het jaar 2016 was derhalve het laatste jaar in de periode 2012-2016 dat de heffing kon plaatsvinden. Verlengen kan, maar dan moet er wel eerst opnieuw een draagvlakmeting plaatsvinden. Onlangs heeft er een nieuwe draagvlakmeting plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er voldoende draagvlak onder de ondernemers in de binnenstad is om een nieuwe BIZ-heffing over de periode 2017-2021 toe te passen.