Lokale heffingen

Ontwikkeling lastendruk inwoners

In 2016 zijn de meeste heffingen met 1% - inflatiecorrectie - verhoogd ten opzichte van 2015. Enkele tarieven van heffingen stegen meer of daalden juist, zoals de afvalstoffenheffing (2,5%) en de rioolheffing (-1,75%).

Gemiddeld genomen gingen de burgers in Maassluis meer aan de belangrijkste lokale heffingen (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) betalen. Zowel een eigenaar van een woning met een waarde van € 200.000,- als een huurder was in 2016 ongeveer € 7,00 duurder uit dan in 2015.  In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.

Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. Het streven is hierbij te horen tot de goedkoopste 50% gemeenten in Nederland volgens de Coelo Atlas van de lokale lasten. Coelo staat voor Centrum voor onderzoek van Economie voor Lagere Overheden.

In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2016’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 153 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 396 de duurste gemeente). Zodoende behoorde Maassluis ook in 2016 weer tot de 50% goedkoopste gemeenten.

Plaats op de COELO woonlastenladder

Rangnummer COELO

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Midden-

Westland

meerpersoonshuishouden

Delfland

2012

270

161

245

413

274

2013

247

160

238

415

276

2014

217

146

221

401

267

2015

181

127

204

392

220

2016

153

147

187

378

226

De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2016 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten en www.coelo.nl).

Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2016

Maassluis

Vlaardingen

Schiedam

Midden-

Westland

Delfland

OZB woningen (per eenheid)*

- eigenaar

0,1442%

0,1602%

0,1270%

0,1205%

0,1321%

OZB niet-woningen (per eenheid)*

- eigenaar

0,2369%

0,3058%

0,2750%

0,2267%

0,2111%

- gebruiker

0,1697%

0,2571%

0,2130%

0,1627%

0,1571%

Reinigingsrechten

- éénpersoonshuishouden

€ 249,00

€ 238,75

€ 272,63

€ 238,56

€ 169,44

- meerpersoonshuishouden

€ 289,20

€ 306,48

€ 322,73

€ 318,00

€ 213,84

Rioolheffing

€ 169,00

€ 157,80

€ 228,80

€ 274,20

0,0243%**

* als percentage van de WOZ-waarde

** als percentage van de WOZ-waarde + € 171,32 voor een meerpersoonshuishouden