Lastenontwikkeling bedrijven

Hieronder geven wij ook aan hoe de jaarlijkse gemeentelijke lasten zich in 2016 voor een gemiddeld bedrijf hebben ontwikkeld. Wij zijn daarbij uitgegaan van een gemiddelde waarde van een bedrijfspand van € 800.000. Overigens gelden bij dit overzicht dezelfde kanttekeningen als gemaakt bij de lastenontwikkeling van de burgers.

2015

2016

verschil tarief

procentueel verschil

2015-2016

tarief

Eigenaar van een bedrijfspand met een waarde van

€ 800.000

€ 785.440*

OZB-eigenarendeel

€ 1.841,60

€ 1.860,70

€ 19,10

1,00%

Rioolheffing

€ 172,00

€ 169,00

€ -3,00

-1,75%

Totaal

€ 2.013,60

€ 2.029,70

€ 16,10

0,80%

Huurder van een bedrijfspand met een waarde van

€ 800.000

€ 785.440*

OZB-gebruikersdeel

€ 1.319,20

€ 1.332,89

€ 13,69

1,00%

* Waarde is in 2016 gemiddeld met 1,82% gedaald ten opzichte van 2015