Meerjarige planning onderhoud kapitaalgoederen

In 2016 is gestart met het opstellen van de beheerplannen voor Wegen, Groen en Openbare Verlichting. Deze beheerplannen worden vanwege capaciteitsproblemen in 2016, pas in 2017 afgerond. In de begroting 2017 is reeds een actualisatie van de beheerplannen opgenomen.

Het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte biedt een meerjarige doorkijk van op te pakken infrastructurele projecten.