Uitvoeringsprogramma buitenruimten

Om inzicht te geven in de projecten in de buitenruimte die in 2016 hebben plaatsgevonden is daaraan voorafgaand het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte 2016 opgesteld. Vaststelling heeft gedurende het jaar plaatsgevonden. In het Uitvoeringsprogramma zijn alle werkzaamheden vermeld die vanuit de beheer- en beleidsplannen voor de verschillende disciplines worden gerealiseerd. Waar mogelijk zijn de werkzaamheden integraal opgepakt en op elkaar afgestemd. Met het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma zijn ook de benodigde budgetten geactiveerd welke de basis zijn voor het verstrekken van opdrachten.

Geplande projecten / werkzaamheden

Uitgevoerd ja/nee?

Fiets-, voetbrug Keersluis (realisatie)

Ja

Vervanging Weddebrug (realisatie)

Ja

Rioolvervanging Vincent van Goghlaan (realisatie)

Ja

Rioolvervanging Willem Marisstraat en Breitnerstraat (realisatie)

Ja

Onderzoek naar vervanging kademuur Douanehuisje (eigendom, stabiliteit, restlevensduur)

Ja, vervanging niet noodzakelijk

Onderzoek naar vervanging kademuur Burg. v.d. Lelykade (eigendom, stabiliteit, restlevensduur)

Ja, vervanging niet noodzakelijk

Rehabilitatie Hobbemastraat (voorbereiding)

Ja

Rehabilitatie Hobbemastraat (uitvoering)

Nee, uitgesteld tot 2017

Gemaal en persleiding Dijkpolder (realisatie)

Ja

Rioolvernieuwing Binnenstad - Deelgebied A (pilot)

Ja

Afkoppelen Componistenbuurt, Gezondheidsgebouw en Kerk (realisatie)

Ja

Afkoppelen Vloot en overstortput Elektraweg (realisatie)

Ja

Rehabilitatie buitenruimte Vloot / RK kerk

Nee, uitgesteld tot 2017

Rehabilitatie buitenruimte Fenacoliuslaan (realisatie)

Ja

Asfaltonderhoud Zuidbuurt (realisatie)

Ja

Verbreden parkeervakken Buizerdstraat (realisatie)

Ja

Kademuur Stadhuiskade (verkenning)

Ja, vervolgonderzoek gestart

Rehabilitatie buitenruimte Bm de Jonghkade

Nee, uitgesteld tot 2017

Rehabilitatie Laan 1940-1945 Fase II

Nee, uitgesteld tot 2017

Grootschalige vervanging van lichtmasten (realisatie)

Nee, uitgesteld tot 2017

Vervanging bruggen over Weverskade (verkenning)

Ja