Gezondheid als basis voor meedoen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport

De Maassluis brede aanpak sport-onderwijs-buurt is gecontinueerd. De buurtsportcoaches waren actief op alle basisscholen, in de wijk en bij de verenigingen zodat alle kinderen kunnen meedoen aan sport en bewegen. Voor het sportstimuleringsproject Kies voor Sport is een website ontwikkeld (kiesvoorsportmaassluis.nl). De mogelijkheden van dit project zijn daarmee vergroot, het is interactiever en flexibeler. Club Extra is, naast een onderdeel van Kies voor Sport, nu ook een zelfstandig project met een vaste groep deelnemers. Wat betreft sportevenementen is er aangesloten bij de Nationale Sport Week die dit jaar voor het eerst samenviel met de Europese week van de sport in september en de lokale Dag van sport en bewegen. We hebben verenigingsondersteuning op maat geboden in de vorm van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen en er is een Sportcafé georganiseerd.

Cultuur

Tijdens bestuurlijke overleggen met de grotere culturele instellingen staat hun bijdrage aan de Cultuurvisie als vast agendapunt op de agenda. Dit wordt ook opgenomen in de uitvoeringsovereenkomsten.
De Cultuurmakelaar heeft contacten gelegd met Welzijn E25 en Lentiz-college om met de FeelGoodFood-Bus ook cultuur aan te bieden.