Gezondheid als basis voor meedoen

Wat hebben we bereikt?

Sport

De uitvoering van de Sportnota Maassluis 2013 is voort gezet. Sportstimuleringsprojecten zijn gecontinueerd en er is gewerkt aan de versterking en bevordering van het verenigingsleven. Op deze manier is een bijdrage geleverd aan het behouden en vergroten van de sportparticipatie in Maassluis. Door te sporten en bewegen blijven inwoners gezond en sportverenigingen zorgen er in belangrijke mate voor dat inwoners kunnen meedoen.

Cultuur

Het thema ‘Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis’ uit de Cultuurvisie kent de doelen ‘De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen, zowel in de rol van deelnemer als in de rol van medeverantwoordelijke voor de organisatie’ en ‘De positie van de amateurkunst in Maassluis versterken'.
Hiermee willen we het plezier in kunst en cultuur vergroten, helpen we met ontplooiingsmogelijkheden voor talenten en vergroten we de betrokkenheid van de inwoners. In 2016 is onder regie van Stroomopwaarts een traject in gang gezet om aan te sluiten bij het JeugdsportFonds en JeugdCultuurfonds. Met de grotere culturele instellingen is in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen dat er aandacht is voor de thema's uit de cultuurvisie.
Een project van leerlingen van Muziek@Maassluis bij DrieMaashave is daar een mooi voorbeeld van.