Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Sport en cultuur
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten4.6694.6284.9744.798
Baten-800-794-794-838
Saldo baten en lasten3.8693.8334.1803.960
Mutaties reserves
Toevoegingen3385353198
Onttrekkingen-6.244-479-160-198
Saldo reservemutaties-5.906-426-108-1
Gerealiseerd resultaat-2.0373.4074.0723.960