In Maassluis is het goed wonen

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport

Met de uitvoering van de subsidieregeling kleedkamers en de ontwikkeling van het totaalplan kwaliteitsverbetering binnensportaccommodaties hebben wij gewerkt aan het behouden van een goed kwaliteitsniveau van onze buitensportcomplexen en binnensportaccommodaties. Duurzaamheid is hierbij een aandachtspunt. In het kader van de subsidie regeling kleedkamers is de eerste subsidie beschikt aan VDL. MSV '71 heeft een aanvraag ingediend en met andere verenigingen is overleg geweest.

Sporten kan plaatsvinden mede door maatschappelijke tarieven die wij hanteren. De aanbevelingen van de gemeenteraad voor het tarievenbeleid voor sportaccommodaties wordt verder uitgewerkt.
Sportverenigingen met eigen (buitensport)accommodatie zijn ondersteund via de generieke investeringssubsidieregeling of de specifieke subsidieregeling kleedkamers buitensportaccommodaties.

In verband met de teruggang van drie naar twee sporthalbeheerders zijn nieuwe algemene verhuurvoorwaarden voor binnensportaccommodaties en een nieuwe huurovereenkomst binnensportaccommodaties vastgesteld.

Cultuur

De Cultuurmakelaar is ingezet om de samenwerkingen en verbindingen in de stad te zoeken en hiervoor enthousiasme te verkrijgen. Zij heeft ook de rol van aanjager opgepakt om nieuwe initiatieven te laten ontstaan of bestaande activiteiten een nieuwe impuls te geven.

Veel inzet is gepleegd om scholen te bewegen aan de rijksregelingen Impuls Muziekonderwijs en Cultuureducatie met Kwaliteit deel te gaan nemen.

Nieuwe initiatieven zijn zoveel als mogelijk gehonoreerd met subsidie.

Communicatie over cultuur(visie) vond plaats via de Facebookpagina Cultuurvisie, het opzetten van een nieuwsbrief van de Cultuurmakelaar, het wekelijkse spreekuur van de Cultuurmakelaar in de Bibliotheek en berichten in de Schakel en op de gemeentelijke website.