Wat heeft het gekost?

Investeringen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Totaal investering volgens planning

Gerealiseerd totaal

Restant

Bijramingen

Aframingen

Saldo ultimo 2016

Binnensportaccommodatie

1.735

179

1.556

0

0

1.556

Zwembad

412

155

257

0

0

257

Buitensportaccommodaties

1.729

741

988

0

-90

898

Theatervoorzieningen

204

132

72

0

0

72

Gemeentemuseum

0

0

0

0

0

0

Ov voorzieningen monumenten en kunst

42

34

8

0

-8

0

Hist. gebouwen, molens en carillon

34

20

14

0

0

14

Sport en cultuur

4.156

1.262

2.895

0

-98

2.797

Toelichting

Buitensportaccommodaties

De asfaltverhardingen in de omgeving van de Sportlaan (bij de voetbal- en de schietvereniging) zijn vervangen voor minder geld dan begroot. Dit bedrag wordt afgeraamd en het krediet gesloten. De beregeningsinstallatie bij MSV'71 hoeft niet meer vervangen te worden. Er is immers een kunstgrasveld gerealiseerd.