Reguliere taken

Sport

De op dit terrein uitgevoerde regulier taken bestonden uit:

 • Uitvoering Sportnota Maassluis 2013
 • Subsidiëring breedtesportactiviteiten- en projecten
 • Subsidiëring Stichting Exploitatie Zwembad Maassluis
 • UitvoeringKleedkamer subsidieregeling
 • Sport- en beweegstimulering
 • Bieden van verenigingsondersteuning
 • Realiseren buurtsport coördinatie (combinatiefuncties sport/buurtsportcoaches)
 • Verzorgen van beheer, onderhoud en verhuur gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties
 • Uitvoering van onderhoud, nieuw- en vernieuwbouw gemeentelijke accommodaties
 • Kwalitatieve verbetering van het aanbod binnensportaccommodaties
 • Uitvoering Onderwijshuisvestingstaken (in dit kader met betrekking tot bewegingsonderwijs)
 • Financiële administratie accommodatiebeheer en huuradministratie
 • Overleg en afstemming met Maassluise Sport- en Recreatieraad