Ontwikkeling bedrijfsvoering

Doelstelling 2016

  • Het verder ontwikkelen van de samenwerking met Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op het terrein van de bedrijfsvoering

Toelichting

In 2016 heeft de samenwerking zich vooral gericht op de hostingsactiviteiten van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts. De hostingsactiviteiten (bedrijfsvoeringsactiviteiten), zijn belegd binnen de drie gemeenten. De gemeente Maassluis is belast met het hostingsonderdeel facilitair, documentaire Informatievoorziening en achivering en levert personeel en/of budget voor de andere hostingsonderdelen. Inhoudelijk is gekeken naar de kwaliteit en effectiviteit van de hosting bedrijfsvoering. Naar voren is gekomen dat een verbeterslag noodzakelijk is. De eerste aandachtspunten zijn adequaat opgepakt en ook in 2017 zal worden gewerkt aan de verdere optimalisering van de bedrijfsvoeringsactiviteiten.

Ten aanzien van de verdere integratie van de ICT-dienstverlening heeft de gemeente na onderzoek en in samenspraak met het college besloten de integratie te temporiseren. Breekpunt was een andere visie op de inrichting van het werken in de cloud hetgeen voor de gemeente Maassluis tot grote kosten zou leiden bij een gelijk niveau van dienstverlening.