Communicatie

Doelstelling 2016

  • Versterken van de adviesrol van het team communicatie
  • Het doorontwikkelen van de toolkit communicatie

Toelichting

Een belangrijk resultaat is de totstandkoming van het sociaal intranet. We hebben daarmee inmiddels de eerste ervaringen opgedaan en die zien er positief uit. Het is een van de middelen om de interne communicatie te moderniseren en discussie over actuele thema's te entameren. Tegelijk geldt dat wanneer de interne communicatie wordt versterkt hier ook een lerend element in zit voor de externe communicatie. Deze externe communicatie gaat steeds meer en vaker via social media. We willen ons daarin verder versterken. Dat doen we onder andere via de Maassluis app en Whatsapp.

Het jaar 2016 stond ook in het teken van de landelijke intocht van Sinterklaas. Door het team Communicatie is hier heel veel aandacht aan besteed. Mede daardoor is de bekendheid en populariteit van onze stad vergroot.