Juridische kwaliteitszorg

Doelstelling 2016

  • Het vormgeven van juridische control op de producten van de gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld GR Stroomopwaarts MVS
  • Het vormgeven van de juridische samenwerking in MVS-verband
  • De tijdige afwikkeling van bezwaar- en beroepschriften

Toelichting

Ook het afgelopen jaar zijn de bezwaar- en beroepschriften in het algemeen weer tijdig en zorgvuldig afgehandeld, met extra zorg voor rechtspositionele kwesties en bezwaarschriften, waarbij een opvallende stijging viel waar te nemen. Veel aandacht is gegeven aan ondersteuning van de juridische hosting ten behoeve van Stroomopwaarts. Dit gaat in nauwe samenwerking met collega’s van Vlaardingen, Schiedam en natuurlijk Stroomopwaarts. Inhoudelijk hebben naast de vele (bouw)projecten in de openbare ruimte de thema’s informatiebeveiliging en privacy veel van de juridische inzet gevraagd. Dat zal ook de komende jaren het geval zijn. Een ander belangrijk thema is integriteit. Diverse regelingen zijn inmiddels vernieuwd of tot stand gekomen.