Organisatieontwikkeling

Doelstelling 2016

  • Versterken instrumentarium gericht op ontwikkeling van medewerkers, flexibiliteit en inzetbaarheid
  • Ontwikkeling van beleid rond (strategisch) personeelsplanning

Toelichting

In 2016 is een eerste start gemaakt voor de verdere ontwikkeling van de interne organisatie.
De opdracht is gebaseerd op externe ontwikkelingen vanuit het Rijk en de stad Maassluis, waarbij de interne organisatie wordt verbeterd met als belangrijkste pijlers kwaliteit, klantgerichtheid en klantvriendelijkheid. De organisatie staat hierbij dichtbij haar inwoners, instellingen en bedrijven in de stad en zij worden gezien als haar klanten en opdrachtgevers. De opgaven zijn gericht op: verbeteren omgevingsbewustzijn, inwoner centraal, verbeteren integraal werken en samenwerking en vergroten ontwikkelkracht van de organisatie. In 2016 is gestart deze opgaven vorm te geven en vanaf 2017 wordt dit nader uitgewerkt.

Maatschappelijke vraagstukken vragen om medewerkers met kernkwaliteiten als flexibiliteit, brede oriëntatie, netwerken en samenwerken. Een veranderende besturingsfilosofie, waarbij de structuur en de cultuur belangrijke aspecten zijn, vraagt om passende personeelsinstrumenten als een moderne gesprekscyclus, vitaliteitsbeleid en loopbaanontwikkeling.

In 2016 is de cyclus voor de planningsgesprekken ingevoerd. Het digitaliseren van de voortgang- en de beoordelingsgesprekken zal in 2017 worden geïmplementeerd. In 2017 hebben bijna alle medewerkers een gesprek gehad waarbij de leidinggevende stuurt op resultaat, gewenste competenties en (loopbaan)ontwikkeling van de medewerker. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering van de organisatie.