Ziekteverzuim

Doelstellingen 2016:

  • Het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van de werknemers
  • Het bevorderen van gezond en veilig werken (inzetten van R I & E op alle afdelingen)
  • Het bevorderen van de flexibele werkcultuur (mobiliteit, samenwerking MVS, hosting, flexibele werktijdenregeling)
  • Het management opleiden tot eigen regiehouder in het kader van het ziekteverzuim

Toelichting

De uitvoering van bovenstaande doelstellingen is gerealiseerd in 2016. De flexibele werktijdenregeling is ingevoerd en geëvalueerd. Dit punt wordt verder opgepakt in 2017 bij de organisatieontwikkelingstrajecten. Evenals het opleiden van het management tot eigen regiehouder in het kader van het ziekteverzuim.

Het gezond en veilig werken is getoetst door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Door prioritering worden de aandachtsgebieden gedurende komende vier jaar opgepakt. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn inmiddels uitgevoerd. Ook in 2016 is aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. Dit is reeds beschreven onder het kopje 'personeelsbeleid'.