ICT

Doelstelling 2016

  • Uitrol Office 365 in het eerste kwartaal 2017
  • Gemeenschappelijke aanbesteding van midoffice systemen en internetverbindingen
  • Bundelen MVS beheersorganisatie (stapsgewijs vanaf 1 januari 2016)

Toelichting

Doelstellingen 2016

De genoemde doelstellingen zijn niet behaald. Begin 2016 is samen met Vlaardingen en Schiedam een startdocument gemaakt over de virtuele werkplek in de cloud; Maassluis was daar penvoerder van. In dat proces bleken er grote verschillen in visies, prioriteiten en financiële mogelijkheden. Dit heeft tot een bevriezing van de ICT-samenwerking en de zelfstandige ontwikkeling van de virtuele werkplek geleid. Eind 2016 is uiteindelijk met het ontwerp van de virtuele werkplek gestart (implementatie volgt in de eerste helft van 2017). De gezamenlijke aanbesteding van de genoemde kavels en het bundelen van de beheersorganisatie waren niet meer opportuun.

Overige projecten

Op het gebied van de informatietechnologie zijn in 2016 de nodige projecten - naast de reguliere dienstverlening - uitgevoerd. Belangrijk daarbij was de ondersteuning van de GR Stroomopwaarts. Daarnaast is veel aandacht gegaan naar de beveiliging van de ICT-middelen, zoals e-mail omgeving en websites. Hierbij wordt de gemeente geholpen door signalen en mogelijke maatregelen van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Een ander groot project was het beschikbaar maken van ICT-voorzieningen voor VraagRaak op de nieuwe locatie. Teneinde de dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren zijn diverse informatiesystemen vervangen door nieuwe. De verplichte uitwijktest van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is succesvol doorlopen. De migratie naar een nieuwe mobiele telefonie provider is opgestart (en begin 2017 afgerond).