Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Dataland

Dataland is een samenwerkingsverband van en voor gemeenten. De organisatie ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van geo-, WOZ en vastgoedinformatie.