Een solide en verantwoord financieel beleid is de basis voor een duurzaam gemeentelijk beleid

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partijen een bijdrage geleverd.

Evides

De deelneming is voortgekomen uit het Drinkwaterleidingbedrijf Rotterdam (1874). Evides wint, zuivert en levert veilig en schoon drink- en industriewater aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Zuid-Holland Zuid, Zeeland en op de Brabantse Wal. Daarnaast pleegt Evides inzet - indien mogelijk - op het hergebruiken van afvalwater. Maassluis neemt deel aan deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend. De ontwikkelingen rondom de wettelijk toegestane gemiddelde vermogenskosten worden gevolgd. Vooralsnog geven deze ontwikkelingen geen aanleiding om de dividendverwachting bij te stellen.

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

De BNG is opgericht (1914) om de kredietwaardigheid van gemeenten te versterken. De BNG kan gezien worden als een inkoopcombinatie van geld namens de gemeenten. Maassluis neemt deel aan deze vennootschap en ontvangt hiervoor dividend.