Reguliere taken

 • Heffing en invordering lokale heffingen en belastingen
 • Uitvoering van de Wet WOZ
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Financiële administratie en invordering
 • Verzekeringen gemeentelijke eigendommen
 • Financieel beleid
 • Adviseren management en bestuur
 • Berekenen en monitoren van de algemene uitkering uit het gemeentefonds
 • Verstrekken van startersleningen
 • Gemeentegaranties en achtervangpositie
 • Beheer van deelnemingen
 • Administratieve organisatie en Interne controle