Wat heeft het gekost?

Informatief specificatie per product

Bedragen x € 1.000

Middelen
SoortRekening '15Primaire begroting '16Definitieve begroting '16Rekening '16
Lasten3.7613.2284.1474.750
Baten-59.233-57.673-59.229-58.968
Saldo baten en lasten-55.472-54.445-55.083-54.219
Mutaties reserves
Toevoegingen6.711285409902
Onttrekkingen-480000
Saldo reservemutaties6.231285409902
Gerealiseerd resultaat-49.242-54.160-54.673-53.317