Een aanvaardbare lokale lastendruk in verhouding tot het geboden voorzieningenniveau

Wat hebben we bereikt?

Aanvaardbare lokale lastendruk

In het coalitieakkoord is opgenomen dat Maassluis ernaar streeft om tot de 50% goedkoopste gemeenten voor wat betreft de lokale lasten te behoren. Onverkort vasthouden aan de doelstelling van het behoren tot de 50% goedkoopste gemeenten, beperkt echter de mogelijkheden om de noodzakelijke structurele bezuinigingen vanaf 2017 verder in te vullen. Dan is het verder onvermijdelijk om maatregelen te nemen die op een of ander wijze van invloed zijn op de gemeentelijke voorzieningen in Maassluis. Wanneer de financiële situatie van de gemeente dit noodzakelijk maakt, is overwogen om de OZB opbrengst verder te verhogen.