Reguliere taken

  • Verstrekken omgevingsvergunningen
  • Uitvoeren Woonvisie, afspraken maken met betrokken partijen
  • Actualiseren bestemmingsplannen
  • Uitvoering stadsontwikkelings-/ ruimtelijke projecten
  • Bestuurlijke overleggen bedrijfsleven
  • Beantwoorden ondernemersvragen en vragen van burgers en bezoekers
  • Organiseren/bijwonen (ondernemers)bijeenkomsten