Het versterken van de lokale economie

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Acquisitie bedrijventerrein De Dijk

Ten behoeve van de acquisitie voor De Dijk is onder andere deelgenomen aan People Business Beurs in Rotterdam en is er een netwerkborrel 'Borrelen en Boten' op De Dijk georganiseerd tijdens het passeren van het grootste cruiseschip ter wereld.
Er is één kavel verkocht. Begin 2017 heeft het bedrijf zijn intrek genomen in het nieuwe pand.

Ondernemersfonds

Maassluise Ondernemers Verenigd (MOVe) heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuwe structuur voor de ondernemersvereniging, waarbij voor elk Maassluis bedrijf plek is. Het Ondernemersfonds heeft daarbij op een laag pitje gestaan. Nu de structuur staat, zal opnieuw bekeken worden of het Ondernemersfonds haalbaar is voor Maassluis.

Koppeling onderwijs-arbeidsmarkt

TechnetKring heeft MVS breed activiteiten verlegd naar basisscholen.  Er zijn afspraken met scholen gemaakt om techniek onder de aandacht van de leerlingen te brengen.