Het versterken van de lokale economie

Wat hebben we bereikt?

De lokale economie is in het afgelopen jaar gegroeid. Het aantal banen en vestigingen is flink gestegen. Bedrijventerrein De Dijk is in ontwikkeling. Koningshoek wordt verbouwd en gerevitaliseerd. De leegstand is afgenomen. Met de ontwikkeling van de Vlietlocatie zullen we de Binnenstad nog aantrekkelijker maken.