Een evenwichtige groei van de stad

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Mijlpalen MPG 2016

Met (grond) exploitatie

Het Balkon
Start bouw circa 20 boulevardwoningen (vraag gestuurd bouwen) - nog niet gestart (voldoende voorverkoop)
Start verkoop derde appartemententoren - gerealiseerd
Realisatie tijdelijke horeca - niet gerealiseerd (onbestemd)

De Dijk
Acquisitie en verkoop kavels - doorlopend
Uitgifte kavels - uitgifte kavel Nooteboom

Koningshoek
Bestemmingsplan gereed - gerealiseerd (raadsbesluit 13 september 2016)
Aanbesteding inrichtingsplan buitenruimte - niet gerealiseerd
Start uitvoering bouwrijp maken uit te geven gronden - gerealiseerd

Noorddijk/Geerkade
Start verkoop (bij onherroepelijke omgevingsvergunning) - vergunning verleend, niet onherroepelijk
Start bouw woningen (bij voldoende voorverkoop)

Kapelpolder
Start verkoop woningbouw Dirkzwagerstraat - niet gerealiseerd
Vaststellen bestemmingsplan Dirkzwagerstraat - niet gerealiseerd
Start bouw woningen Dirkzwagerstraat - niet gerealiseerd

Projecten met een voorbereidingskrediet

De Kade
Vervolg afspraken met Appelbloesem - principeakkoord bereikt incl. moties (thema-avond 13 december 2016)

Lidl - Steendijkpolder
Vervolg afspraken met Lidl - gerealiseerd (collegebesluit 12 juli 2016)

Projecten in algemene dienst

Burgemeesterswijk
Oplevering 32 woningen Loofmeesters (fase 2 noord) - gerealiseerd
Oplevering 16 woningen ‘t Buitenrijk (fase 3a) - gerealiseerd

Dijkpolder - Wilgenrijk
Oplevering gebiedsontsluitingsweg C. v.d. Lelylaan (verlengde Uiverlaan) - in uitvoering
Realisatie tweede fietsbrug over het nieuwe Water (ter hoogte van de RK-kerk) - in uitvoering
Eerste opleveringen woningen deelplan ‘Tweede Weverskade’ - in uitvoering
Start woningbouw deelplan 7a (eerste eiland) - gerealiseerd

Dijkpolder - Lely Campus
Vaststelling bestemmingsplan - gerealiseerd (raadbesluit 5 april 2016)
Realisatie bedrijfsontsluitingsweg (via nieuwe ontsluitingsweg Wilgenrijk) - in uitvoering

Sluispolder-West
Start bouw 36 woningen in deelplan 1 - gerealiseerd
Start nieuwbouw CBS ’t Spectrum in deelplan 1 - niet gerealiseerd
Vaststelling bestemmingsplan Sluispolder incl. deelplan 2 - gerealiseerd (raadsbesluit 27 september 2016)
Motie Impuls kwaliteit Binnenstad, werkprogramma 2016-2022 - gerealiseerd (raadsbesluit 1 november 2016)

Vlietlocatie e.o.
Voorbereiden tender - gerealiseerd (collegebesluit 28 juni 2016)
Vaststelling Definitief ontwerp herinrichting Marelplein - gerealiseerd (raadsbesluit 20 december 2016)

Nieuwe aula

In juni 2016 is de nieuwe aula op de Nieuwe Begraafplaats Hooge Zeedijk 100 opgeleverd en in gebruik genomen. In de aula is tevens Crematorium de Dijk gevestigd, dat ruimte in de aula huurt voor het cremeren.