Het versterken van de lokale economie

Verbonden partijen

Aan het realiseren van dit speerpunt wordt door onderstaande verbonden partij een bijdrage geleverd.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De MRDH heeft twee programma's: de eerste is de vervoersautoriteit en de tweede is het economische vestigingsklimaat. Deze tweede pijler van de MRDH draagt bij aan de doelstellingen van programma 2. De Agenda Economisch Vestigingsklimaat (AEV) en het bijbehorende werkprogramma vormen de kaders voor de inhoudelijke ambities, doelstellingen en activiteiten. In de AEV zijn vijf macro-economische trends opgenomen die de economische toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bepalen.