Een evenwichtige groei van de stad

Wat hebben we bereikt?

Er is gestreefd naar een evenwichtige groei van de stad waarbij de aandacht uitgaat naar de leefbaarheid in de wijken en afstemming van woningbouwvraag en -aanbod, alsmede naar economie en voorzieningen.